Sukcesja gospodarcza

Sukcesja gospodarcza to zagadnienie równie szerokie, jak często pomijane. Problem ze zdefiniowaniem tego pojęcia mają niejednokrotnie zarówno prawnicy z kilkuletnim doświadczeniem, jak i młodzi adepci prawa; doświadczeni doradcy finansowi, i osoby, które stawiają pierwsze kroki w tym fachu.

Konieczność poznania mechanizmów sukcesji jest niezbędna choćby z uwagi na moment historii, w którym się znajdujemy. Otóż obecnie pierwsze pokolenie, które rozpoczynało prowadzenie własnych działalności gospodarczych w realiach wolnego rynku (po 1989 roku), staje – w skutek upływającego czasu – przed koniecznością, przekazania firm następcom.

Zespół w skład którego wchodzą eksperci z różnych dziedzin pozwolił nam na unikalne, szerokie spojrzenie na wskazaną tematykę.

Postrzegamy sukcesję gospodarczą jako proces obejmujący kilka etapów, który zaczyna się od wychowywania lidera, sukcesora, a kończy sprawnym przekazaniem przedsiębiorstwa i wskazaniem nowej, ważnej roli dla nestora.

Wychodząc naprzeciw potrzebie rodzimych przedsiębiorców chcemy dostarczać rozwiązania – fachowe porady i szkolenia w zakresie szeroko rozumianej sukcesji gospodarczej.