Maciej Turski

Aplikant radcowski II roku wpisany na listę aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor publikacji dotyczących problematyki sukcesji gospodarczej. Interesuje się szeroko rozumianym prawem gospodarczym, w szczególności problematyką z zakresu procesów transformacyjnych spółek prawa handlowego.