Magdalena Wojdała

Prawnik, trener, wykładowca, doktorantka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ekspert Radia Kraków, pomysłodawczyni Szkoły Sukcesji Gospodarczej, specjalistka w zakresie sukcesji gospodarczej. Ukończyła studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Przeprowadziła około 1000 godzin szkoleniowych dla różnych grup. W prowadzonych szkoleniach przedstawia skomplikowane zagadnienia prawne za pomocą metod aktywizujących uczestników (np. symulacja rozprawy sądowej). 
W działalności naukowej skupia się na zagadnieniach szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz stwierdzeniach nieważności małżeństwa.